روز جهانی کاربردپذیری 2019 در تهران به میزبانی کارگاه نوآوری هفت و هشت – پنجشنبه 23 آبان از ساعت 8:00 الی 13:30 – [WUD’2019@Tehran] World Usability Day 2019 Tehran

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - November 14, 2019
8:00 am - 1:30 pm

Location
HaftoHasht Innovation Studio - تهران، کارخانه نوآوری، کارگاه نوآوری هفت و هشت
Inovation Factory, Kooy-e-Bimeh
Tehran , , Iran

Categories


World Usability Day 2019 Tehran [WUD’2019@Tehran] – Tuesday 14 November 2019 8:00 – 13:30

روز جهانی کاربردپذیری 2019 در تهران به میزبانی کارگاه نوآوری هفت و هشت – پنجشنبه 23 آبان از ساعت 8:00 الی 13:30

Powered by /با حمایت  

ACM SIGCHI Iran Chapter 

 کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران

Hosted by / میزبان 

HaftoHasht Innovation Studio

کارگاه نوآوری هفت و هشت

Agenda / برنامه زمان بندی

8:00 – 8:45

Registration – 

پذیرش   

8:45 – 9:00

Welcome message / آیین افتتاحیه و پیام آغازین

9:00 – 9:30

Presentation of

ACM SIGCHI &

ACM SIGCHI Iran Chapter

(by: Dr. Kaveh Bazargan)

 معرفی

& کارگروه موضوعی  ویژه  تعامل انسان و رایانه 

کارگروه موضوعی  ویژه  تعامل انسان و رایانه ایران

(سخنران: دکتر کاوه بازرگان)

9:30 – 10:30

Technology-Enabled interventions for behaviour change

(by: Dr. Atiyeh Vaezipour, Research Fellow in Human-Computer Interaction

at The University of Queensland, Australia)

10:30 -11:00

Break and interaction

 پذیرایی و تعامل

11:00 – 11:30

Presentation of HaftoHasht Innovation Studio

معرفی  کارگاه نوآوری هفت و هشت

(by: Mr. Alireza Behzadi, C0-Founder & Innovation Manager, HaftoHasht Innovation Studio)

(سخنران: آقای علیرضا بهزادی، موسس و مدیر نوآوری، کارگاه نوآوری هفت و هشت)

11:30 – 12:00

An Introduction to Design Audit

(by Ms. Mina Tafazoli, Design Manager, HaftoHasht Innovation Studio)

مقدمه ای بر حسابرسی طراحی

(سخنران: خانم مینا تفضلی، مدیر طراحی، کارگاه نوآوری هفت و هشت)

12:00 – 12:30

From Human-Computer Interaction (HCI) Literacy to HCI Maturity:

Learning Challenges and Approches for Professionalism in Developing Countries

(by: Dr. Kaveh Bazargan)

 از سواد تعامل انسان و رایانه تا بلوغ تعامل انسان و رایانه

چالش ها و راهکارهای یادگیری برای حرفه ای گرایی در کشورهای در حال توسعه :

(سخنران: دکتر کاوه بازرگان)

12:30 – 13:30

Final question and answer session with a panel composed of distinguished presenters

پرسش و پاسخ نهایی با حضور سخنران های گرامی

13:30

END

پایان برنامه

Bookings

Registrations are closed for this event.