Kostnadsfritt frukostseminarium på tema forskning, hälsa och användbarhet

2013 års world usability day går av stapeln torsdagen den 14:e november. Detta är en dag för att uppmärksamma hur viktig användbarhet av produkter och tjänster är i vårt samhälle. Årets världsomspännande tema är Healthcare - Collaborating for Better Systems. 

Sveriges forskningsinstitut arbetar på många sätt med hälsa och mänskliga upplevelser. Bland annat arbetar vi med användbarhet av medicintekniska produkter, eHälsa, åldrande befolkning, tjänstedesign i vård och omsorg, innovation mot infektion, materialframtagning och livsmedel. 

För att berätta mer bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium under world usability day. Vi har valt ut tre områden och kommer att presentera fall inom varje: 

Behovsanpassad systemutveckling inom e-hälsa: Sjukvård i hemmet, dess utmaningar och möjligheter. Projektet handlade om att ta fram ett system för KOL patienter och presentationen kommer att fokusera på hur vi fångade användarbehov i olika patientgrupper och de slutsatser vi kom fram till. 
Presentatörer: Per-Olof Sjöberg, Affärsområdeschef e-hälsa och Marie Sjölinder, PhD, Swedish ICT 

Tjänstedesign i vården: Hur upplever patienter och närstående strokevården? Projektet handlade om att fånga och visualisera patienters och närståendes upplevelser av vården efter att de drabbats av stroke. Detta för att hjälpa strokevården i Värmland i sitt eget verksamhetsutvecklande. 
Presentatör: Albin Andersson, Tjänstedesigner, SP 

Mätning av upplevelser: Hur kan man mäta användarupplevelser? Projektet handlar om att mäta användarens känsla av en hudkräm. 
Presentatör: Lovisa Ringstad, PhD, SP 

  • När: 14 november 2013, kl 08:00 – 9:30 
  • Var: Drottning Kristinas väg 45, KTH Campus, Stockholm 
  • Arrangör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT 
  • Moderator: Krim Talia, PhD, Affärsområdeschef Life Science, SP 

För anmälan kontakta Petra Sommarlund, petra.sommarlund@sp.se, 010-516 57 02.

External Sites