Frukostseminarium på tema engagemang, user experience och forskning (gratis)

Datum: Torsdag den 13 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Drottning Kristinas Väg 45, Stockholm
Arrangör: RISE; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innventia och Swedish ICT
Kontakt: petra.sommarlund@sp.se

RISE Research Institutes of Sweden  arbetar på många sätt med användbarhet och mänskliga upplevelser. För att berätta mer bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium under world usability day 13 nov 2014 där vi berättar om tre projekt:

Cykelbanor som engagerar 
Då det kom till allmänhetens kännedom att en av SPs materialforskare arbetar med nya material för cykelbanor strömmade telefonsamtal och mejl in. Cyklisterna var rädda för ökat rullmotstånd. Forskarens mål var säkrare cykelbanor vid fallolyckor. Hur ska vi ta cyklisternas engagemang till vara inom projektet? Nu kommer testbanor att anläggas så att MAMIL:erna själva ska få prova och utvärdera de olika föreslagna materialen.

Presentatör: Viveca Wallqvist, PhD, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Säkra läkemedelsförpackningar
Projektet Smedpack lyckades över förväntan med att skapa ett aktivt forum för dialog, samarbete, affärer, framtidsmöjligheter och lösningar. Det interaktiva arbetssättet gav parterna en ökad insikt om hela värdekedjan. Alla har haft tydliga roller och projektet blev en grogrund för innovativa lösningar som kan förbättra brukarens förtroende och medvetenhet. Det iterativa arbetssättet med utvärderingar med både brukare och experter har varit en förutsättning för projektet.

Presentatör: Sandra Pousette, Projektledare, Innventia

Persuasive Technologies for impossible and improbable interactions
How innovative uses of real world materials, values and strategies can empower installations to overcome predictable resistance to interaction and total engagement. Using examples of highly innovative and successful projects, the talk investigates why unique and surprising approaches can overcome social and behavioral barriers.

Presentatör: Nigel Papworth, Sr Interaction Designer, Interactive Institute Swedish ICT

Vi ser fram emot att träffa dig den 13e november!

 

External Sites