Engaging IT is engaging!

Bra IT engagerar! Både i användning och framtagning av dem. STIMDI vill uppnå båda sakerna i år. Därför har vi bjudit in ett antal inspirerande personer och företag som ska hjälpa oss att leda design workshops. Som deltagare får du möjlighet att jobba med olika teman och själv lösa designproblem.

inUse: Effektstyrning
Hur man kommunicerar användargrupper och mål, och prioriterar sina insatser för maximal effekt och nytta för organisation och användare.

Antrop: Dokumentera insikter med hjälp av upplevelsekarta
Vi fångar upp och visualiserar insikter om vad som fungerar bra och dåligt i form av en upplevelsekarta. I mån av tid arbetar vi vidare med några prioriterade problem och skapar förbättringsförslag.

Mårten Angner: Omedelbar whiteboard prototyping & storyboarding
Kraftfulla tekniker för att snabbt skissa på scenarios och storyboards för att skapa konstruktiv dialog inom ett team och med intressenter, samtidigt med fokus på att skapa bra gränssnitt.

Martin Christensen, Crisp: Lär dig om Design Studio
Hur engagerar du dina medarbetare i designarbetet? Jo, du bjuder in dem till en Design Studio! Där får allas designidéer komma fram på bordet i en smart struktur som främjar samarbete och hindrar design-by-committee. Dessutom får alla en förståelse för att design inte är så himla enkelt som man kunde tro.

Johan Öbrink: Att skapa information utifrån inget
Det finns många situationer när vi människor befinner oss i någon form av väntesituation t.ex. på akuten eller vid tågförseningar. Går det i det läget att hitta sätt att förbättra tjänsteupplevelsen genom att utifrån ofullständig information ge konsumenten större beslutsmöjlighet.

External Sites

Event Website

http://www.wud.se

Social Media Links