World Usability Day 2013 in Slovakia

World Usability Day in Slovakia is organised by ui42 agency and Faculty of Informatics at Technical university in Bratislava.

The main theme of WUD 2013 is the education and research in the area of usability in Slovakia. The goal is to motivate students and universities to adapt usability into thei curriculum. 

Location for WUD 2013 is new building of FIIT STU (Ilkovicova 2, Bratislava). Event will be in Slovak language.

Agenda (9:00-12:00):

- Otvorenie (Wanda Benešová, FIIT STU)
- Ako zapojiť UX do vývoja SW (Martin Krupa, ui42)
- Mobilný policajt - Prípadová štúdia o tom, ako sa dá spojiť Agile a UX v štátnom projekte (Vojto Bálint, HP Slovakia)
- Čo som sa naučil o ľudoch pri používateľskom testovaní? (Patrik Barták, Pizza SEO)
- Prestávka
- Personalizácia a použiteľnosť aplikácií (Prof.Bieliková, FIIT STU)
- Užívatelská rozhraní pro lidi s postižením (Adam Sporka, ČVUT Praha)
- Použiteľnosť je náš výskum, naša profesia - poznajme sa navzájom! - Predstavenie univerzitných pracovísk, firiem a podujatí, ktoré sa venuju usability na Slovensku

For more information contact krupa@ui42.sk.

External Sites